NP9016 จี้เพชรกุหลาบเรือนทองขาวเก่า(ปาหะ) เพชรกุหลาบเม็ดละ 3 ตังค์ 2 เม็ด เม็ดละ 1 ตังค์ 3 เม็ด และเม็ดละครึ่งตังค์ 19 เม็ด หนัก 2.71 กรัม ราคา 5,900 บาท